Informacje szczegółowe

Informacje szczegółowe

Börger GmbH otrzymał certyfikat Niemieckiego Urzędu Lotnictwa jako "znany nadawca"

01.08.2012

Dnia 11. Czerwca 2012r. Börger GmbH otrzymał certyfikat Niemieckiego Urzędu Lotnictwa jako "znany nadawca".

W celu ochrony przed atakami terrorystycznymi zostały przyjęte w ostatnich latach w lotnictwie krajowym i europejskim ustawy i rozporządzenia.

Od 29.04.2010 obowiązuje Rozporządzenie (WE) 300/2008 - podstawa prawna dla ochrony ładunku lotniczego. Transport lotniczy ładunków musi być zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Samolot może być załadowny ładunkiem, który został sklasyfikowany jako bezpieczny. Ładunek musi więc albo przed załadowaniem zostać zweryfikowany przez agentów pod kątem bezpieczeństwa, czy nadawca przed i podczas transportu do niektórych kontroli bezpieczeństwa w firmie poprzez. Do tego, nadawca musi być certyfikowany jako "znany nadawca". Uzyskanie tego certyfikatu jest niezbędne do zrealizowania określonego standardu transportu w kryteriach bezpieczeństwa. Podczas kontroli Federal Aviation kryteria te są sprawdzane. W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów otrzymuje się certyfikat "znanego nadawcy".

Dyrektor Anne Börger-Olthoff: "W celu zapewnienia naszym Klientom szybkiego i konkurencyjnego cenowo transportu lotniczego naszych produktów certyfikat ten jest dla nas szczególnie ważny”.

Dzięki certyfikatowi koszty i czasochłonne kontrole przez agentów na lotniskach zostaną wyeliminowane.