Ochrona danych

Ochrona danych

Dane osobowe

Aby chronić swoją prywatność, korzystanie z naszej oferty online jest w zasadzie możliwe bez podawania danych firmy, osobistych i prywatnych. Jeśli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, dane adresowe), wprowadzanie tych danych jest dobrowolne. Dane wprowadzone na naszej stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim ani sprzedawane, lecz służą jedynie do celów kontaktowych.

Wprowadzanie ogólnych informacji

Po uzyskaniu dostępu do tych stron internetowych ogólne informacje są przechwytywane automatycznie. To pozwala nam zoptymalizować nasze strony internetowe tak, aby łatwiej było wyszukać żądaną zawartość naszych gości. Informacje są gromadzone jako anonimowe i analizowane przez nas statystycznie. Dodatkowo można również używać Cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są lokalnie przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej odwiedzającego. Cookies umożliwiają rozpoznane przeglądarki internetowej. Zgromadzone dane nie są używane do identyfikacji gościa osobiście i nie są łączone z danymi osobowymi właściciela pseudonimu. Gromadzenie i przechowywanie danych może być odwołane w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Gromadzenie danych

Jako osoba odwiedzająca naszą stronę internetową możesz teraz sprzeciwić się rejestracji swoich odwiedzin za pomocą usługi analizy internetowej.

Edycja ustawień