Overzicht Powerfeed

Vastestofinjectie voor Biogasinstallaties | Powerfeed

Powerfeedtechnologie voor veilige en betrouwbare vastestofinjectie

De Powerfeed als vastestofinjectie ingezet bij biogasinstallaties.

Op een geschikte plek is de Powerfeed-techniek in de persleiding gemonteerd. In een volkomen gesloten systeem injecteert het Börger doseersysteem de biomassa in het leidingwerk waar op dat moment de vloeistof stroomt/verpompt wordt.

De Powerfeed is verkrijgbaar in twee grootten. Bij de uitvoering Powerfeed DUO is die vloeibare-injectie techniek gecombineerd met een reservoir. Bij de Powerfeed Connect biomassa wordzijdelingsgeïnjecteerd. De nieuwe Powerfeed Twin met zijn twee krachtige toevoervijzels is voor de invoer van grote hoeveel en sterk variërende biomassa gebouwd.