Bioselect BS one

Bioselect BS one

De Börger BS – effectieve scheidingstechniek

De Börger Bioselect BS 50 is het ideale apparaat voor het scheiden van vaste-/ vloeistoffen.

De Bioselect BS is een combinatie van het basisapparaat en twee draaizuigerpompen. Deze drie aandrijvingseenheden worden gecombineerd via een speciale besturingseenheid met diverse regel- en veiligheidscomponenten.

De separator is ladinggestuurd. De toevoerpomp verpompt altijd de hoeveelheid, die door de Bioselect BS kan worden verwerkt. De afvoer- vaste stof pomp bepaalt de mate van indikking. Wanneer de gebruiker bijvoorbeeld vloeibare mest met een drogestofgehalte van 4% wil indikken tot een nog voor de tankwagen geschikt drogestofgehalte van 12% dan is dit mogelijk. Ook kunnen vloeibare varkens- of koeienmest en gistingsresten tot bijvoorbeeld 22% worden ingedikt, zonder een mechanische aanpassing aan het apparaat.

Zonder veel werk kan de BS 50 in een bestaand systeem worden geïntegreerd. De compacte scheider van vaste- /vloeistoffen kan ook als mobiel aggregaat veelzijdig worden toegepast.

Doorstroomvolumes tot 60 m³/h kunnen met de Bioselect BS zonder problemen worden gerealiseerd.