Draagluchtdak

Dakconstructies

Draagluchtdak

Het draagluchtdak met dubbel membraan – compenseert de schommelende druk en door de temperatuur veroorzaakte volumewijzigingen in de tank.

Eigenschappen

  • opwekking van ingestelde gasdruk
  • gasdicht
  • geurdicht
  • bescherming tegen emissie
  • geen enkele ammoniakemissie
  • geen verwatering van de opgeslagen
    vloeistof
  • opslagvolume constant