ATEX / TA-lucht rotorhark

ATEX / TA-lucht rotorhark

ATEX

De ATEX-richtlijn (94/9/EG) legt de technische eisen vast waaraan apparaten en beschermingssystemen moeten voldoen voor het beoogde gebruik in explosiegevaarlijke zones in Europa.

De Börger-rotorharken kunnen voor gebruik in explosiegevaarlijke zones conform de ATEX-richtlijn worden gebouwd.

ATEXTA-lucht

De technische handleiding voor het schoonhouden van de lucht (TA-lucht) is de “eerste algemene bestuursmaatregel voor de wetgeving inzake emissiebescherming in Duitsland” van de Duitse Bondsregering.

De rotorhark kan zo worden opgebouwd dat hij voor alle wettig toegestane toepassingen met giftige en zeer giftige media conform TA-lucht kan worden gebruikt.