Werkwijze multichopper

Werkwijze multichopper

Omkeerbare vloeistofstroom

De Börger Multichopper is een versnijdene machine met snijplaat en een aan de toevoerzijde roterende mes voor vaste stoffen in vloeistof. De vormgeving van de snijplaat, het doorstroomvolume en het toerental zijn de belangrijkste factoren die het versnijdings resultaat bepalen.

Het medium wordt met behulp van een pomp of een geschikte voordruk door de aan het medium aangepaste opening in de snijplaat van de multichopper gezogen. De op de snijplaat roterende messen zorgen voor veel snijbewegingen per omwenteling. Een betrouwbare en storingsvrije verkleining van grove stoffen is daardoor gegarandeerd. Met behulp van een centrale, aan de buitenzijde aangebrachte stelschroef kan de druk van het roterende mes op de snijplaat worden geregeld.

Doorstroomvolume tot 400 m³/h
Omkeerbare vloeistofstroom