Informacje szczegółowe

Informacje szczegółowe

Börger GmbH z Borken-Weseke będzie w przyszłości wspierać uczniów ze Szkoły Realnej im. Marii Sybilii Merian w Borken-Weseke

28.10.2014

Börger GmbH z Borken-Weseke będzie w przyszłości wspierać uczniów ze Szkoły Realnej im. Marii Sybilii Merian w Borken-Weseke w zakresie kształcenia zawodowego. Przedstawiciele firmy i szkoły podpisali w dniu 28.10.2014 r. umowę o współpracy.

Współpraca ta odbywa się w ramach projektu „Partnerstwo szkoła – zakład produkcyjny“, realizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową Północnej Westfalii. „Celem jest zaznajomienie uczniów ze światem pracy, z jego możliwościami jak i wymaganiami, wyjaśnia koordynator projektu, Sandra Beer. Duża część młodzieży ze względu na brakujące wyobrażenia o szansach na karierę w dualnym systemie kształcenia przedwcześnie kontynuują naukę w szkole, chociaż kształcenie zawodowe daje im wspaniałe perspektywy.

Kooperacja ta ma polegać na różnych działaniach, jak np. zwiedzanie zakładu produkcyjnego Börger GmbH przez nauczycieli, które połączone będzie z warsztatami mającymi na celu opracowanie szczegółowego zakresu współpracy. Podczas tych warsztatów omówione zostaną również lekcje w języku angielskim i niderlandzkim. Firma oferuje miejsca praktyk dla uczniów w różnych zawodach zarówno rzemieślniczych jak i handlowych. Jednodniowe spotkania informacyjne dotyczące poszczególnych zawodów w ramach systemu przejściowego „Dyplom tylko z przygotowaniem zawodowym”, zwiedzanie zakładu produkcyjnego dla zainteresowanych uczniów oraz projekty w zakresie technologii to kolejne działania, które firma Börger chciałaby wdrożyć podczas współpracy z miejscową szkołą realną.

W przypadku współpracy szkoły z zakładem produkcyjnym, nie jedynym celem jest przygotowanie zawodowe uczniów. Projekt Izby Przemysłowo-Handlowej ma za zadanie wspierać przedsiębiorstwa w zapewnieniu młodej kadry pracowniczej, wyjaśnia koordynator projektu, Sandra Beer. „Kluczem do sukcesu jest osobiste poznanie się: Uczniowie poznają swoje zainteresowania, a firma znajduje talenty, które opłaca się wspierać, nawet jeśli świadectwo szkolne na pierwszy rzut oka tego nie potwierdza.”

W związku z malejącą liczbą absolwentów Anne Börger-Olthoff, członek zarządu Börger GmbH, podkreśla, że nie można pozwolić sobie na pozostawienie utalentowanej młodzieży bez wsparcia. „Aby zapewnić zrównoważony rozwój naszego przedsiębiorstwa, już teraz musimy ofensywnie odkrywać młodych uzdolnionych i zmotywowanych ludzi”. Tylko w taki sposób możemy pozostać konkurencyjni, twierdzi Anne Börger-Olthoff.