Informacje szczegółowe

Informacje szczegółowe

Nasza firma rozwija się również w zakresie sprzedaży zbiorników należących do grupy produktów przejętych od firmy WBA.

16.01.2011

Wolumen zleceń i obroty powróciły do normalnego poziomu, osiągając, podobnie jak w poprzednich dziesięcioleciach, dwucyfrowe wartości wzrostu. Produkcja znanych na całym świecie pomp, które stosowane są do tłoczenia ścieków, stale przynosi dobre wyniki. We wszystkich krajach rozwiniętych szczególnie wysoki wzrost odnotowujemy w związku ze sprzedażą pomp przemysłowych. Gwarancją sukcesu naszej firmy jest szeroka oferta pomp. Oferowane pompy mają wydajność od 1 do 1.000 m³ na godzinę, są dostępne w 18 typowielkościach i służą do pompowania najróżniejszych materiałów. W regionie jesteśmy znani przede wszystkim jako oferent zbiorników ze stali szlachetnej. W 2010 roku zwiększyliśmy dwukrotnie obroty oraz wolumen sprzedaży tych produktów. Odbiorcami są oczyszczalnie ścieków, biogazownie oraz przedsiębiorstwa działające w obszarze AgrarTec.