Informacje szczegółowe

Informacje szczegółowe

Spotkanie dyrektorów oddziałów Börger w Borken-Weseke

30.06.2015

W zeszłym tygodniu w Borken-Weseke miało miejsce spotkanie dyrektorów międzynarodowych oddziałów Börger. Celem wizyty przedstawicieli ośmiu biur Börger była wymiana doświadczeń oraz pozyskanie informacji o nowych produktach i konstrukcjach.
Głównym tematem tegorocznego spotkania sprzedaży była nowa pompa rotacyjna Börger ONIXline. Kierownik sprzedaży Jörg Gertz: "Nowa pompa ONIXline uzupełnia w doskonały sposób nasze portfolio produktów. Wysoka efektywność podczas pracy z wysokimi ciśnieniami i duża elastyczność w zakresie wyboru systemu uszczelnień otwiera dla nas nowe możliwości zastosowania". Także pozytywne informacje zwrotne od dyrektorów oddziałów są dobrym znakiem dla nowej pompy Börger.