Zalety

Zalety

Elastyczne i uniwersalne

Każda pompa zanurzalna jest konfigurowana i produkowana indywidualnie pod konkretne zastosowanie.

Dzięki szerokim możliwościom pompy te są uniwersalne.

Przegląd zalet

Odporność na substancje stałe Odporność na wysoką zawartość piasku w pompowanej substancji.
Do lepkich substancji Bez trudu mogą być pompowane również bardzo lepkie substancje.
Długości montażowe do 6 m Pompy zanurzalne Börger z silnikiem suchym mogą mieć długość złącza do 6 m.
Odporność chemiczna Problemem nie jest nawet pompowanie substancji o działaniu żrącym i korozyjnym.
Delikatne pompowanie Substancje podatne na ścinanie są pompowane delikatnie.
Kompaktowe, ale wydajne Mimo niewielkich rozmiarów pompy te są wydajne.
Indywidualna produkcja Każda pompa jest indywidualnie konfigurowana i produkowana.
Zgodność z ATEX Do pracy w strefach ochrony przed wybuchem pompy mogą być wykonane w wersji zgodnej z wymaganiami dyrektywy ATEX.