Pokrywa Vario jako zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia

Pokrywa Vario jako zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia

Niezawodność eksploatacji dzięki pokrywie Variodeckel

Pokrywa Variodeckel jest łatwym w montażu i efektywnym zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.

Siła pochodząca z ciśnienia tłoczenia pompy działa na pokrywę pompy składającą się z zewnętrznego pierścienia i wewnętrznej płyty sprężynowej. Dopóki siła sprężyny jest większa niż siła ciśnienia płyta pozostaje w pozycji uszczelniającej komorę tłoczną. Jeśli ciśnienie przekroczy ustawioną siłę sprężyny, płyta przemiszcza się osiowo, umożliwiając powrót tłoczonego medium ze strony tłocznej do ssącej. Gdy ciśnienie tłoczenia maleje, rozszczelienie ponownie się zamyka.

Dzięki wbudowanej elastycznej membranie uszczelniającej cała pokrywa Variodeckel jest hermetycznie szczelna i wszelkie ruchome części nie mają kontaktu z medium.

Zalety pokrywy Vario

  • zintegrowany zawór nadciśnieniowy
  • brak możliwości zatkania się (obejście nie jest wymagane)
  • chroni pompę i instalację przed zbyt wysokim ciśnieniem i uderzeniami ciśnienia
  • dostępna dla wszystkich typoszeregów, możliwość niewielkiego doposażenia
  • ze stali lub stali szlachetnej