Elastyczna instalacja

Elastyczna instalacja

Różne możliwości

Rotorrechnen  zapewnia dużą elastyczność instalacji. Kierunek przepływu można również zmienić później. (tutaj fragment możliwości):

Rotorrechnen pure - przykład

 • bez odstojnika ciał stałych
 • Przepływ z prawej do lewej
 • w medium nie występują już zanieczyszczenia stałe

Rotorrechnen plus - przykład

 • z odstojnikiem 16 l
 • Przepływ z lewej do prawej
 • nierozdrabnialne ciała stałe opadają grawitacyjnie w osadniku

Rotorrechnen plus 150 - przykład 1

 • z odstojnikiem 150 l
 • Medium jest transportowane od prawej strony przez separator ciał obcych rozdrabniacza Rotorrechnen
 • nierozdrabnialne ciała stałe opadają grawitacyjnie w osadniku

Rotorrechnen plus 150 - przykład 2

 • z odstojnikiem 150 l
 • Medium jest transportowane od prawej strony przez separator ciał obcych rozdrabniacza Rotorrechnen
 • nierozdrabnialne ciała stałe opadają grawitacyjnie w osadniku