Zasada działania rozdrabniacza Rotorrechen

Zasada działania rozdrabniacza Rotorrechen

Rotorrechen to niezatykający się jednowałowy rozdrabniacz dużych zanieczyszczeń z radialnym przepływem, doskonale oddzielający substancje stałe. Dzięki wyjątkowej sile rozdrabniania można go stosować w oczyszczaniu ścieków do efektywnego rozdrabniania "skłębionych zanieczyszczeń".

Zanieczyszczona ciecz przepływa przez umieszczone ukośnie stabilnie zamocowane przeciwostrza. Ciała stałe zatrzymane przez przeciwostrza wpadają między obracające się noże i są rozdrabniane. Rozdrobnione zanieczyszczenia przepływają wraz z cieczą dalej. Duże części niemożliwe do rozdrobnienia trafiają do separatora ciał stałych.

Natężenie przepływu do 800 m³/h
Możliwość zmiany kierunku przepływu