Możliwości zastosowania

Możliwości zastosowania

Możliwości zastosowania separatora Bioselect BS

Separator Bioselect BS umożliwia różnorodne zastosowanie – w formie przenośnej lub stacjonarnej.

Separacja z przepustem ściennym

Krótki rurociąg ciśnieniowy jest prowadzony przez ścianę. Tworzy się przy tym nasyp podobny do kopca kreta.

Zasilanie kompleksowych instalacji

Jako kompaktowy, zamknięty zespół można używać separatora Bioselect także do zasilania kompleksowych instalacji. Za pomocą rozdzielacza A następuje doprowadzenie masy, a rozdzielacz B – przy użyciu tej samej pompy – transportuje fazę rzadką. Za pomocą rozdzielacza C można także przetransportować zagęszczony, jeszcze odpowiedni do transportowania pompą, materiał w celu jego dalszego zastosowania.