Aplikacje

Aplikacje

Bioselect BS - wszechstronny

+ prosta separacja ciał stałych / cieczy

+ zagęszczanie substancji o bardzo niskiej lepkości w celach transportowych (od 3 - 5% suchej masy)

+ w procesie kompostowania: po zacieraniu i usunięciu zanieczyszczeń Bioselect ponownie usuwa płyn z masy

+ usunąć ciecz z pojemnika i po procesie oddzielania zawrócić zagęszczoną lub płynną fazę do pojemnika

+ dzięki zastosowaniu pomp Bioselect BS działa całkowicie niezależnie od poziomów napełnienia w zbiornikach nadawy lub docelowych