Zasada działania

Zasada działania

Bioselect RC – kompaktowość i wysoka wydajność

Sposób działania

Media, które mają zostać oddzielone, przedostają się przez otwór wlewowy (1) do separatora w kształcie kotła. Zewnętrzny kocioł jest za pomocą nasadzonego, obwodowo uszczelniającego sita szczelinowego (2) oddzielony od przenośnika ślimakowego (3). Przenośnik ślimakowy jest połączony z napędem siłowo. Wprowadzony płyn przedostaje się po stronie sąsiadującej z napędem do obszaru sita. Wodne składniki przepływają przez sito szczelinowe (2) do zewnętrznego obszaru kotła. Odpływ płynu (4) powoduje odprowadzenie płynnych składników.

Elementy ciał stałych osadzają się na powierzchni filtra. Obracający się zespół ślimakowy (3) transportuje je do kanału kompresyjnego (5). Silne odwodnienie następcze odbywa się w kanale kompresyjnym (5). Obracający się ślimak kończy się, po stronie oddalonej od napędu, w formie osiowo przesuwanej płytki Multi Disc (6) (płytka zamykająca). Za pomocą zespołu nastawczego (7) płytka Multi Disc jest dociskana do transportującego ślimaka i sprasowanego korka z ciała włóknistego. Jeżeli siła wzdłużna korka jest większa niż siła sprężynowa zespołu Easy-Shift (7), poprzez osiowe przesunięcie powstaje szczelina wyrzutowa a ciało stałe jest w formie spulchnionej wyprowadzane przez krawędź zgarniakową.

Technika Multi Disc (6) uniemożliwia niekontrolowane przebicia płynu. Płytka Multi Disc (6) zamyka kanał kompresyjny (5) tak długo, aż nastąpi osiągnięcie żądanego stopnia suchości korka z masy stałej. Dopiero następnie ma miejsce otwarcie szczeliny wyrzutowej i odprowadzenie spulchnionej fazy stałej – technologia zabezpieczająca przed przebiciem.

 

 

W opatentowanym rowku profilowym przenośnika ślimakowego (3) gromadzą się substancje włókniste, które przejmują funkcję uszczelniającej szczotki. W ten sposób można uniknąć metalowego obciążenia tarciem między ślimakiem a sitem szczelinowym (2). Ta unikalna technologia zwiększa wielokrotnie wytrzymałość sita szczelinowego (2) i ślimaka. Ponadto powierzchnia szczotkowa bardzo dokładnie oczyszcza sito szczelinowe. Użytkownik nie ma już potrzeby przeprowadzania dodatkowego czyszczenia.

Zespół Easy Shift (7) umożliwia ręczne bezstopniowe ustawienie zawartości suchej masy. Opcjonalnie dopasowanie zawartości suchej masy można ustawić całkowicie automatycznie (pneumatycznie) przy pomocy układu sterowania.