Montaż

Montaż

Stabilność i długi okres użytkowania

Zbiornik Börger ze stali szlachetnej składa się z pojedynczych segmentów ze stali szlachetnej (1,50 x 3,00 m), które są łączone śrubami. W poziomych obszarach styku pojedyncze płyty są stabilizowane poprzez obwodowy profil U. Cylindryczny zbiornik jest montowany na gładkiej płycie podłogowej, łączony śrubami i trwale zamykany.

Gotowość w ciągu tygodnia.

Zbiorniki Börger ze stali szlachetnej są najczęściej wznoszone w ciągu jednego tygodnia.

Cylindryczny zbiornik jest ustawiany na płaskiej powierzchni fundamentu. Prace rozpoczyna się od górnego pierścienia zbiornika. W celu zamontowania kolejnego pierścienia jest ona podnoszona.

Jest to nietypowy, ale bardzo wydajny sposób pracy. Odpada przy tym drogie i wymagające dużych nakładów pracy rusztowanie.

Pojedyncze segmenty są łączone śrubami pionowo w dwóch nachodzących na siebie segmentach. Obwodowe profile stabilizują dodatkowo zbiornik.

Cylindryczna ściana zbiornika jest ustawiana na płaskiej powierzchni fundamentu i łączona śrubowo kotwami wiążącymi. Masa uszczelniająca gwarantuje optymalne uszczelnienie zbiornika przez długi czas.

Proste, solidne i trwale szczelne wykonanie.