Przykłady zastosowań

Przykłady zastosowań

Zbiornik ze stali szlachetnej

Dzięki wielu pojemnościom zbiorników, różnorodności materiałów i wyborowi konstrukcji dachowych zbiorniki Börger ze stali szlachetnej są odpowiednie do magazynowania każdego rodzaju płynu.

Przemysł, uzdatnianie wody, rolnictwo lub biogazownie – zbiorniki Börger ze stali szlachetnej wyróżniają się jako stabilne rozwiązanie magazynowania płynów, które nie wymaga konserwacji.

Wymienione tutaj przykłady zastosowania dają wyobrażenie o różnorodności zbiorników Börger ze stali szlachetnej.