Kierownictwo

Kierownictwo

Kierownictwo

Wraz z utworzeniem firmy przez 25-letniego wówczas Alois Börger rozpoczyna się historia sukcesu firmy Börger GmbH.

W kolejnych latach Alois Börger rozwija firmę wraz ze swoją żoną Ursulą Börger.

W 2006 r. Anne Börger-Olthoff zostaje powołana do zarządu. Nasi klienci i partnerzy mogą być pewni: wszystko pozostanie nadal w rodzinie - uczciwe, partnerskie zasady połączone z chęcią innowacji i gotowością do podjęcia ryzyka.

Firma Börger – młoda, dynamiczna, innowacyjna

Dążyć do doskonałości – takie motto przyświecało nam od początku. Wszystko zaczęło się od wyznaczenia celu, którym była budowa łatwej w konserwacji pompy rotacyjnej o jak najwyższej jakości. Udało nam się to

więcej