Pompa THW

Pompa THW

Wydajność i natychmiastowa gotowość do pracy

THW od wielu lat stawia na pompy mobilne Börger. Te wysokowydajne pompy sprawdziły się na różnych terenach powodziowych na świecie.

Przekonujące dla instytucji Technisches Hilfswerk były wysoka wydajność pompowania (do 24 000 l/min), wysoka niezawodność oraz łatwa obsługa.

W przeciwieństwie do pomp wirnikowych, często wykorzystywanych do usuwana skutków powodzi, pompy rotacyjne Börger są odporne na substancje stałe i nawet przy wysokim ciśnieniu nie tracą prawie nic na sprawności i wydajności pompowania.