Stacje napełniania beczek

Stacje napełniania beczek

Wydajne i indywidualne

Do napełniania pojazdów transportowych i rozprowadzających potrzebne są wydajne stacje napełniania beczek. 

Stosowane w mobilnych stacjach napełniania beczek pompy rotacyjne Börger pompują do 15 000 l/min i mogą być napędzane za pomocą wałka przegubowego ciągnika, za pomocą silnika elektrycznego, silnika spalinowego lub silnika hydraulicznego.

Stacje napełniania beczek Börger są konstruowane i produkowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów.