Zasada działania rozdrabniacza Multichopper

Zasada działania rozdrabniacza Multichopper

Możliwość zmiany kierunku przepływu

Multichopper firmy Börger to rozdrabniacz z sitem i z nożem obracającym się po stronie zasilania i rozdrabniającym ciała stałe znajdujące się w cieczy. Kształt sita, natężenie przepływu i prędkość obrotowa decydują o efekcie rozdrabniania.

Medium jest zasysane za pomocą pompy lub odpowiedniego ciśnienia wejściowego przez otwór sita Multichoppera dopasowany do medium. Noże obracające się przy powierzchni sita wykonują wiele cięć w trakcie jednego obrotu. Zapewnia to pewne i bezawaryjne rozdrabnianie substancji. Docisk Ciśnienie noży do sita reguluje automatycznie i bezobsługowo zewnętrzy moduł MCA.

Natężenie przepływu do 400 m³/h
Możliwość zmiany kierunku przepływu