Typoszeregi

Unihacker

Typoszeregi

Unihaker to dwuwałowy rozdrabniacz frezowy stosowany z powodzeniem od lat w najróżniejszych obszarach.

Z szerokiego spektrum 5 typoszeregów można wybrać, zależnie od przepływu, wielkość rozdrabniacza odpowiednią do danego zastosowania.

 

 

MIPHLA BalkenHLA TextHFL BalkenHFL TextHCL BalkenHCL TextHPL BalkenHPL TextHAL BalkenHAL Text