Przegląd

Technika separacji | Bioselect

Bioselect – system oddzielania dla płynów zawierających ciała stałe

Bioselect Börger oferuje wydajną technikę oddzielania. Za pomocą całkowicie mechanicznego procesu w pierwotnym medium następuje oddzielenie składników płynnych od składników stałych.

Oferujemy cztery typowielkości z maksymalną przepustowością między 25 i 150 m³/h, dzięki czemu zawartość substancji suchej można stopniowo regulować w zakresie od 12% do 38%. Bezpieczna pod kątem przebicia technika separacji może zostać utworzona w formie stacjonarnej lub przenośnej i pracuje ona wydajnie, z minimalnym zużywaniem.

Na życzenie dostarczamy technologię Bioselect w formie gotowego do podłączenia, kompletnego agregatu z techniką sterowania i pompą rotacyjną. Technika sterowania idealnie dopasowuje pracę pompy i separatora i dba o optymalne obciążenie systemu Bioselect.

Börger Bioselect jest dostępny w dwa wersjach.