Zasada działania

Zasada działania

Bezpieczne i niezawodne dozowanie ciał stałych

Bezpieczne wprowadzanie ciał stałych

System Powerfeed connect jest używany do wprowadzania biomasy do biogazowni. Poprzez boczny otwór ślimak wylotowy dozownika mieszającego lub podłoża przesuwnego (1) „karmi” system Powerfeed connect stałą biomasą.

Przenośnik ślimakowy w Powerfeed connect transportuje biomasę do kanału kompresyjnego. Tutaj tworzy się korek. Obracające się noże odrywają cząsteczki ciał stałych od tego korka. Cząsteczki ciał stałych są poprzez obracającą się łopatę mieszadła dozowane do strumienia recyrkulatu.

Pompa biogazu marki Börger tłoczy recyrkulat z dowolnego zbiornika do końcówki wmywania (2) przy Powerfeed connect. Pracę pompy biogazu i technologii Powerfeed można na życzenie dopasować do siebie za pomocą techniki sterowania Börger. Dzięki temu zagwarantowana jest bezusterkowa praca.