Zasada działania

Zasada działania

Połączenie technologii dozowania płynu i zasobnika

Powerfeed duo stanowi połączenie technologii dozowania płynu Powerfeed i zasobnika. Konstrukcja ze stali szlachetnej wykazuje pojemność do 10 ton i ma 3 metry długości. Dzięki temu możliwe jest bezpośrednie napełnianie Powerfeed duo przez wywrotkę lub ładowarkę łyżkową.

Za pomocą zasobnika do Powerfeed doprowadza się kukurydzę, kiszonki z całych roślin, gnojownicę lub kiszonkę z trawy. Technologia Powerfeed oraz wydajna pompa biogazu tworzą centralny zespół techniki dozowania.

Wał ślimakowy w Powerfeed transportuje wprowadzany materiał do kanału kompresyjnego. Podczas tej czynności następuje zagęszczenie i starcie biomasy. W kanale kompresyjnym tworzy się korek. Kanał kompresyjny uchodzi do końcówki wmywania, gdzie biomasa jest dodawana do recyrkulatu.

Pompa biogazu marki Börger tłoczy recyrkulat ze zbiornika do końcówki wmywania.

Technika sterowania Börger

Pracę pompy doprowadzającej i technologii Powerfeed można na życzenie dopasować do siebie za pomocą techniki sterowania Börger. Dzięki temu zagwarantowana jest bezusterkowa praca.

Powerfeed duo można bardzo łatwo obsługiwać za pomocą elementu obsługowego umieszczonego w szafie rozdzielczej.

Najwyższe bezpieczeństwo i dokładne dozowanie

Elektroniczny wskaźnik informuje o ciężarze biomasy w Powerfeed. Dzięki temu można dokładnie dozować wprowadzaną ilość.

Różne czujniki przez cały czas mierzą poziom napełnienia w Powerfeed. Zmierzone wartości są przesyłane do jednostki sterowniczej. Przy przekroczeniu zdefiniowanych wartości granicznych następuje automatyczne rozłączenie Powerfeed.