Zasada działania

Zasada działania

Bezpieczne i niezawodne dozowanie ciał stałych

Wydajne wprowadzanie ciał stałych z wbudowaną opcją rozwłókniania

Wprowadzona biomasa jest przyjmowana przez narzędzia rozrywające ślimaków (1), rozpuszczana i częściowo rozdrabniana. Poprzez obroty ślimaka biomasa jest odprowadza do zespołu zagęszczającego (2). Uszczelniający w każdej pozycji zespół podwójnej śruby podnośnej (2) tłoczy biomasę w procesie ciśnieniowym do kanału uszczelniającego / kompresyjnego. Podczas tej czynności (3) następuje częściowe roztarcie biomasy.

Po stronie wylotowej kanału kompresyjnego znajduje się regulowane zwężenie (5). W połączeniu z zespołem śruby podnośnej powstaje w kanale (3) bardzo silne sprasowanie / zagęszczenie. Uzyskane w drodze procesu kompresji starcie zmienia strukturę biomasy. Przedmiotowy rozkład materiału można zwiększyć, jeżeli zamontowane zostaną opcjonalne narzędzia (4) w kanale kompresyjnym.