Zasada działania

Zasada działania

Bezpieczne i niezawodne dozowanie ciał stałych

Powiązanie Powerfeed z biogazownią

Technologia Powerfeed oraz wydajna pompa biogazu tworzą centralny zespół niezwiązanej z daną lokalizacji techniki dozowania. Po stronie ssawnej i tłocznej wszystkie zbiorniki są połączone z pompą za pomocą sterowanego zespołu rozdzielacza zasuwowego. W odpowiednim miejscu technologia Powerfeed jest połączona z ciśnieniowym systemem rurowym. W całkowicie zamkniętym systemie technologia dozowania Börger transportuje biomasę do przepływowego rurociągu. Odpowiednie ustawienia zasuwy umożliwiają surowcom odnawialnym / mieszance płynów odpowiednią drogę do żądanego zbiornika fermentacyjnego.

Sposób działania Powerfeed

Doprowadzanie wprowadzanego materiału następuje poprzez lejek wlewowy. Wał ślimakowy technologii Powerfeed tłoczy wprowadzany materiał, poprzez ścieranie i zagęszczenie, do kanału kompresyjnego. Kanał kompresyjny uchodzi do końcówki wmywania, która jest połączona z przepływowym rurociągiem. Tworzący się w kanale kompresyjnym korek posiada funkcję samoodnawiającej się uszczelki. Dzięki rozmieszczeniu i wykonaniu zespołu zagęszczającego i dozującego w obrębie Powerfeed oraz zastosowaniu noży i dozowników surowce odnawialne są ścierane. Zapewnia to im większą powierzchnię i następuje usunięcie pęcherzyków powietrza.

Jednocześnie wprowadzany materiał jest w dozowanych ilościach dostarczany do strumienia płynu (recyrkulat), co powoduje widocznie mniejsze tworzenie się warstw pływających. W dalszym obszarze odpowiednie ustawienia zasuwy umożliwiają mieszance ciała stałego / płynu osiągnięcie prawidłowej drogi do wybranego zbiornika.