Stopka redakcyjna

Stopka redakcyjna

Boerger Polska Sp. z o.o.

 

ul. Toszecka 101
44-100 Gliwice

tel: 32 335 60 94
fax.: 32 335 60 95

Email: info(at)boerger.pl
WWW: www.boerger.pl

Sąd rejonowy: X Wydział Gospararczy Gliwice: KRS 0000101676
NIP: PL 969 12 96 018


Wszystkie teksty, obrazy i treści na każdej stronie, oraz tworzenie i programowanie odpowiednich treści są chronione prawem autorskim.

© Copyright: Börger GmbH, Benningsweg 24, 46325 Borken

© 2001-2024. Wszystkie prawa zastrzeżone!

 

Please follow this link to our Privacy Statement.

Ochrona danych

Aby chronić swoją prywatność, korzystanie z naszej oferty online jest w zasadzie możliwe bez podawania danych firmy, osobistych i prywatnych. Jeśli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, dane adresowe), wprowadzanie tych danych jest dobrowolne. Dane wprowadzone na naszej stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim ani sprzedawane.


Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Firma Börger GmbH nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność dostarczonych informacji, a także nie odpowiada za stały bezproblemowy dostęp do tych informacji.

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oferty lub jej części, jak również do jej uzupełnienia, usunięcia, oraz do tymczasowej bądź stałej publikacji - bez osobnego zawiadomienia.