Pompy rotacyjne ATEX / TA-Luft

Pompy rotacyjne ATEX / TA-Luft

ATEX

Do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem zespoły pompowe muszą być wykonane zgodnie z europejską dyrektywą ATEX (2014/34 / UE). Produkujemy „szyte na miarę”, gotowe do podłączenia, zgodne z ATEX, stacjonarne, mobilne lub zatapialne zespoły pompowe dokładnie według Państwa wymagań i życzeń.

TA-Luft

Instrukcja techniczna o utrzymaniu czystości powietrza (TA Luft) to „Pierwsze Ogólne Rozporządzenie Administracyjne do Federalnej Ustawy o Ochronie Atmosfery przed Zanieczyszczeniami” rządu niemieckiego.

Do tłoczenia określonych trujących mediów można stosować zgodnie z instrukcją TA-Luft tylko szczelne technicznie pompy, armaturę i uszczelki o szczelności wg VDI 2440.

Wszystkie linie produktów Börger oferują rozwiązania do tłoczenia trujących i silnie trujących mediów zgodnie z przepisami oraz instrukcją TA-Luft