Pompy rotacyjne ATEX / TA-Luft

Pompy rotacyjne ATEX / TA-Luft

ATEX

Dyrektywa ATEX (94/9/WE) określa wymagania techniczne dla urządzeń i systemów zabezpieczeń przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem w Europie.

Wszystkie pompy rotacyjne Börger mogą zostać wyprodukowane dla zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą ATEX.

ATEXTA-Luft

Instrukcja techniczna o utrzymaniu czystości powietrza (TA Luft) to „Pierwsze Ogólne Rozporządzenie Administracyjne do Federalnej Ustawy o Ochronie Atmosfery przed Zanieczyszczeniami” rządu niemieckiego.

Do tłoczenia określonych trujących mediów można stosować zgodnie z instrukcją TA-Luft tylko szczelne technicznie pompy, armaturę i uszczelki o szczelności wg VDI 2440.

TA-Luft


Wszystkie linie produktów Börger oferują rozwiązania do tłoczenia trujących i silnie trujących mediów zgodnie z przepisami oraz instrukcją TA-Luft.