Zasada działania pomp rotacyjnych

Zasada działania pomp rotacyjnych

Pompy rotacyjne Börger to samozasysające, bezzaworowe pompy wyporowe.

Pompy rotacyjne Börger to samozasysające, bezzaworowe pompy wyporowe. Pod wpływem równomiernego obrotu pary tłoków po stronie ssania, określonej przez kierunek obrotu napędu, powstaje próżnia. Wskutek tego ciecz jest zaciągana do komory pompy. Pod wpływem dalszego obracania medium tłoczone przez tłoki rotacyjne przedostaje się przy ścianie pompy do obszaru tłocznego. Podczas jednego obrotu napędu zależnie od rodzaju tłoków rotacyjnych wypierane jest maks. sześć napełnień komory. Podczas zatrzymania ruchu tłoków pompa niemal całkowicie się doszczelnia uniemożliwiając powrót medium do strony ssawnej.

Wydajność do 1.440 /h
Wysokość tłoczenia - zawsze zależnie od typu - do 160 m