Możliwości zastosowania

Możliwości zastosowania

Mieszalnik z silnikiem zanurzonym B-MX można stosować zarówno w zbiorniku, jak i w instalacjach cyrkulacyjnych

Za pomocą mieszalnika z silnikiem zanurzeniowym można wymieszać m.in. osady, gnojowicę, resztki fermentacyjne, paszę itd.

Mieszalnik z silnikiem zanurzonym B-MX – przetłaczanie zbiornika

Mieszalnik B-MX gwarantuje wydajne przemieszanie płynnych mediów z elementami ciał stałych

Odpowiedni do osadów, gnojowicy, resztek fermentacyjnych, paszy itd.

Zestawy montażowe dla zbiorników ze stali szlachetnej Börger; nadaje się także do każdego innego zbiornika górnego lub dolnego

Mieszalnik z silnikiem zanurzonym B-MX dla instalacji cyrkulacyjnych

W cyrkulacyjnych lub slalomowych systemach mieszania kanały są rozmieszczone w taki sposób, że gnojowica z miejsca zastosowania jest pompowo mieszana w systemie obwodowym.

Poprzez otwór w ścianie poprzecznej cała gnojowica zostaje przez mieszalnik B-MX wprawiona w ruch.

Mieszalnik B-MX tłoczy przez stronę napędową i odpycha przez tunel mieszania gnojowicę od siebie, aby powstał strumień cyrkulacyjny.