Zasada działania

Zasada działania

Efektywne wymieszanie substratu

Mieszalnik z silnikiem zanurzonym B-MX marki Börger z konstrukcją skrzydeł wspierającą przepływ jest instalowany w napełnionym płynem zbiorniku lub w kanale gnojowicy. Poprzez obrót skrzydeł mieszalnika płyn jest wprowadzany w ruch w raz zawartymi w nim ciałami stałymi. Następuje wymieszanie grubych warstw pływających i ciężkich nagromadzeń podłoża.

Dzięki niesamowicie wąskiej konstrukcji i gładkiej powierzchni całego urządzenia płyn może bez tworzenia się turbulencji przepływać obok skrzydła wyporowego. Gwarantuje to wysoką sprawność.