Bioselect RC

Bioselect RC

Börger RC – prostota jest zawsze dobra.

Podczas tworzenia Bioselect RC ograniczyliśmy się do najważniejszych funkcji – oddzielania fazy stałej od fazy płynnej.

Bioselect RC wraz z Multi Disc, czyli obracającą się, bezpieczną płytką zamykającą do cieczy gęstych, jest dostępny jako proste, standardowe urządzenie oraz w wersji automatycznej. Za pomocą sprężyny ciśnienia wstępnego stopień zagęszczania można ustawić bezstopniowo. Uszczelniony korek z masy stałej dociska Multi Disc, a umieszczona na nim krawędź skrobakowa powoduje, że spulchniona faza gęsta spada na dół. Dzięki opatentowanej zasadzie działania zbiornik zapasowy i nasadzany nie jest potrzebny.

Bioselect RC uzyskuje nawet przepustowość do 150 m³/h.