Wersje ustawienia

Wersje ustawienia

Wersje ustawienia separatora Bioselect

Możliwości ustawienia separatora Bioselect są wszechstronne i dopasowane do potrzeb klientów. Montaż na prostym uchwycie ściennym, na osadzanym mechanizmie podporowym z podłączonym wcześniej rozdrabniaczem lub wersja przenośna z taśmą przenośnikową – możliwości zastosowania separatora Bioselect są unikalne. Aby zapewnić najwyższą wydajność separacji w krótszym czasie można ustawić obok siebie kilka separatorów, również w wersji przenośnej.

Przedstawione wersje ustawienia prezentują jedynie niewielki zakres tych możliwości.

Montaż na uchwycie ściennym

Separator Bioselelect jest montowany na przestawnym uchwycie – wydajna i prosta metoda.

Montaż na mechanizmie podporowym

Pompa doprowadzająca transportuje podlegające rozdzieleniu medium do separatora Bioselect RC, który jest umieszczony na mechanizmie podporowym.

Poprzez wysokie umieszczenie separatora płynna faza przepływa do miejsca przeznaczenia.

Montaż zajmujący bardzo mało miejsca

Przy ograniczonych warunkach przestrzennych i w celu zapewnienia mobilności można zamontować separator Bioselect wraz z techniką sterowania i pompą tak, aby cały zespół zajmował bardzo mało miejsca.

Montaż przenośny z przenośnikiem taśmowym i rozdrabniaczem

Pompa zasilająca podaje medium przez rozdrabniacz do separatora Bioselect. Faza stała jest ewakuowana przez przenośnik taśmowy.

Pompa filtratu transportuje płynną fazę do dalszego zastosowania. Układ sterowania dba o optymalną pracę zestawu.