PL

PL

Technika Multi Disc (6) uniemożliwia niekontrolowane przebicia płynu. Płytka Multi Disc (6) zamyka kanał kompresyjny (5) tak długo, aż nastąpi osiągnięcie żądanego stopnia suchości korka z masy stałej. Dopiero następnie ma miejsce otwarcie szczeliny wyrzutowej i odprowadzenie spulchnionej fazy stałej – technologia zabezpieczająca przed przebiciem.

 

 

W opatentowanym rowku profilowym przenośnika ślimakowego (3) gromadzą się substancje włókniste, które przejmują funkcję uszczelniającej szczotki. W ten sposób można uniknąć metalowego obciążenia tarciem między ślimakiem a sitem szczelinowym (2). Ta unikalna technologia zwiększa wielokrotnie wytrzymałość sita szczelinowego (2) i ślimaka. Ponadto powierzchnia szczotkowa bardzo dokładnie oczyszcza sito szczelinowe. Użytkownik nie ma już potrzeby przeprowadzania dodatkowego czyszczenia.

Zespół Easy Shift (7) umożliwia ręczne bezstopniowe ustawienie zawartości suchej masy. Opcjonalnie dopasowanie zawartości suchej masy można ustawić całkowicie automatycznie (pneumatycznie) przy pomocy układu sterowania.