Przegląd Rotorrechen

Rotorrechen

Rotorrechen jest mocnym, jednowałowym urządzeniem w wersji Inline do rozdrabniania większych ciał stałych.

Noże i przeciwostrza są nasunięte na przemian na wał nośny. Przeciwostrza, zamocowane w sposób uniemożliwiający ich obracanie, są każdorazowo czyszczone z obu stron przez obracające się tarcze nożowe. Obracający się wał porusza nożami.

Rotorrechen, dostępny w różnych wielkościach (przepływ do 800 m³/h), dobrze sprawdza się w sytuacjach problematycznych dla innych rozdrabniaczy – podczas rozdrabniania bardzo dużych ciał stałych i skłębionych zanieczyszczeń (np.: warkoczy).