Typoszereg

Typoszereg

Z lub bez separatorem ciał stałych

W zależności od zastosowania rozdrabniacz jest konfigurowany z separatorem ciał stałych lub bez niego (16 lub 150 l). Przy zmieniających się warunkach użytkowania separator można doposażyć, wymienić lub usunąć.