Rotorrechen ATEX / TA-Luft

Rotorrechen ATEX / TA-Luft

ATEX

Dyrektywa ATEX (94/9/WE) określa wymagania techniczne dla urządzeń i systemów zabezpieczeń przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem w Europie.

Rozdrabniacze Rotorrechen firmy Börger mogą być produkowane dla zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą ATEX.

ATEXTA-Luft

Instrukcja techniczna o utrzymaniu czystości powietrza (TA Luft) to „Pierwsze Ogólne Rozporządzenie Administracyjne do Federalnej Ustawy o Ochronie Atmosfery przed Zanieczyszczeniami” rządu niemieckiego.

Rotorrechen może być wykonany w takiej wersji, aby można go było stosować do obsługi trujących i bardzo trujących mediów zgodnie z instrukcją TA-Luft.