Zasada działania

Zasada działania

Bioselect BS two - wyrafinowany design

Zasada działania

Pompa zasilająca (1) przekazuje ciecz do separacji do Bioselect BS (2). W separatorze Bioselect ciała stałe są oddzielane od fazy ciekłej. Na osiowym końcu (na dole) jednostka oddzielająca zamyka wylot i kieruje fazę stałą do dalszego użycia. Prędkość obrotowa pompy określa zawartość suchej masy. Oddzielona faza płynna odpływa bezciśnieniowo. Alternatywnie, pompa filtratu (3) przenosi fazę ciekłą do miejsca przeznaczenia. Sterowanie Börger (4) doskonale pasuje do współpracy pompy i separatora.