Componenten

Componenten

De componenten van de Powerfeed Twin

1 De aanvoer De biomassa wordt via de toevoeropening aan de zijkant aangevoerd of van boven.
2 De dubbele schroef Twee toevoervijzels vervoeren de biomassa in het perskanaal.
3 Het perskanaal In het perskanaal wordt de biomassa sterk verdicht.
4 Versnijdingseenheid Op verzoek is de Powerfeed Twin uitgerust met een geïntegreerde versnijdingseenheid. Deze versnijd de biomassa zeer efficiënt, wat resulteert in een hoger gas rendement in de biogasinstallatie.
5 De meseenheid en de dosering De messen schrapen vaste stof delen van de prop. De vaste stof delen worden middels de doseervleugel in het circulerende medium gedoseerd.