Werkwijze Powerfeed

Werkwijze Powerfeed

Veilig en betrouwbaar invoeren van vaste stoffen

De Powerfeed in een biogasinstallatie opnemen

De Powerfeed techniek en de krachtige biogaspomp vormen de centrale eenheid van de plaats ongebonden invoertechniek. Aan zuig- en drukzijde zijn alle tanks met steeds een geregelde afsluiter-verdelereenheid verbonden met de pomp. De Powerfeed-techniek is op een bepaalde  plaats opgenomen in de persleiding. De Börger-doseertechniek transporteert de biomassa in het volkomen gesloten systeem naar de doorstroomde leiding. Door de afsluiters juist in te stellen stroomt het mengsel van de vloeistof met het co-substraat naar de gewenste vergister.

De werkwijze van de Powerfeed

Het materiaal wordt via een vultrechter ingevoerd. De vijzelas van de Powerfeed transporteert het materiaal onder wrijving en compressie naar het perskanaal. Het perskanaal mondt uit in het inspoelstuk, dat is verbonden met de doorstroomde leiding. De prop die in het perskanaal wordt gevormd werkt als zichzelf vernieuwende afdichting. Door de positionering en de uitvoering van de compressie- en doseereenheid binnen de Powerfeed SSE en de vormgeving van messen en doseerhulpen worden de grondstoffen opengewreven. Hierdoor krijgen ze een groter oppervlak en worden luchtbellen verwijderd.

Tegelijkertijd wordt het toegevoerde materiaal gedoseerd in de vloeistofstroom (het recirculaat) geleid, waardoor er aantoonbaar minder korsten worden gevormd. In het nageschakelde bereik zorgen de afsluiterinstellingen ervoor dat het mengsel van vaste en vloeistoffen de juiste weg naar de gewenste tank vindt.