Toepassingsmogelijkheden

Toepassingsmogelijkheden

De Bioselect BS - veelzijdig inzetbaar

+ eenvoudige vaste- / vloeibare stofscheiding

+ Indikking van zeer vloeibare stoffen voor transport ( vanaf 3 - 5 % DS-gehalte in het uitgangsmedium)

+ in het composteringsproces: na het verdichten en verwijderen van de verontreinigingen perst de Bioselect de vloeistof weer uit de massa.

+ pompt vloeistoffen uit de opslagtank en na het scheidingsproces, wordt de dikke of de dunne fase terug in de tank gepompt.

+ Door het gebruik van pompen werkt de Bioselect BS volledig onafhankelijk van vulniveaus in opslagtanks of kelders.