De aansluitmogelijkheden

De aansluitmogelijkheden

De aansluitmogelijkheden

De Bioselect kan eenvoudig worden bediend door het Börger besturingssysteem. De besturing stemt de werking van de voedingspomp en Bioselect perfect op elkaar af. Daardoor is de scheider altijd optimaal te benutten en is het  best mogelijke resultaat te bereiken.

De klassieke werking

De pomp voedt de Bioselect.

Het besturingssysteem zorgt afhankelijk van de belasting van de Bioselect voor het pomptoerental en daarmee de toevoerhoeveelheid. Via een pijpleiding wordt de dunne fractie drukloos afgevoerd.

De Bioselect met een aanvoer- / afvoerpomp voor dunne fractie

De toevoerpomp voedt de Bioselect.

De besturing regelt afhankelijk van de belasting van Bioselect het pomptoerental en daarmee de toevoerhoeveelheid.

De dunne fractie pomp kan het filtraat naar een willekeurige hoge opslagtank voeren.

Voeding van uit een opslagtank

De voeding van de Bioselect geschiedt door de toevoer van uit een opslagtank.

Het besturingssysteem regelt de pomp(flow) voor een optimaal gebruik van de scheider.

De dunne fractie pomp brengt het filtraat naar gewenste opslagtank.