NL

NL

Door de Multi Disc-technologie (6) zijn ongecontroleerde vloeistof doorbraken onmogelijk. De Multi-Disc (6) sluit de perskamer (5) tot het gewenste droge stofpercentage in de prop is bereikt. Pas dan zal de uitwerpruimte zich openen en de vaste stof losjes uitwerpen - doorbraakzekere  technologie.

 

 

In het gepatenteerde U-profiel van de toevoervijzel (3) hopen zich vezels op, welke een afdichtende borstel afdichting vormen. Er vind geen harde metalen wrijvingsspanning plaats tussen vijzel en sleuvenfilter (2). Deze unieke techniek verlengt de standtijd van het filter (2) en de vijzel. Bovendien zorgt de constant uitwisselende borstelvulling van de vijzel gegarandeerd voor een ongeforceerde reiniging van de filterwand. Extra schoonmaak door de operator is niet nodig.

Door de Easy Shift eenheid (7) is het drogestofgehalte handmatig traploos instelbaar. Als alternatief kan dit ook automatisch (pneumatisch) via een bedieningspaneel worden ingesteld.