Charakterystyki

Charakterystyki

Wysoka wydajność również przy rosnących ciśnieniach

Krzywe charakterystyki pomp prezentują informacje w zakresie wydajności pompy. Rotacyjne pompy krzywkowe  Börger charakteryzują się prawie stałą wydajnością również w przypadku rosnących ciśnień.

W celu zobaczenia parametrów każdej wielkości pompy należy nacisnąć na  +.


Typoszereg rotacyjnych pomp krzywkowych BLUEline na jeden rzut oka:

Typoszereg
Wielkość konstrukcyjna pompy
Minimalna
wydajność
w m³/h
Maksymalna
wydajność
w m³/h
Ciśnienie
maksymalne
w bar
BLUEline AN + 0,03 35 10
AN 040
0,03 20 10
AN 070
0,04 35 8
BLUEline PN + 0,06 75 12
PN 100
0,06 50 12
PN 160
0,10 75 12
BLUEline QN + 0,14 110 8
QN 230
0,14 85 8
QN 300
0,18 110 8
BLUEline PL + 0,11 115 8
PL 200
0,11 75 8
PL 300
0,16 115 4
BLUEline CL + 0,23 185 8
CL 390
0,23 140 8
CL 520
0,31 185 4
BLUEline FL + 0,34 410 12
FL 518
0,34 205 12
FL 776
0,52 310 8
FL 1036
0,68 410 4
BLUEline EL + 0,62 1.100 10
EL 1000
0,62 370 10
EL 1550
0,93 560 5
EL 2250
1,2 740 3
EL 3050
1,9 1.100 2
BLUEline XL + 1,1 1.440 10
XL 1760
1,1 475 10
XL 2650
1,6 715 6
XL 3530
2,1 945 4
XL 5350
3,2 1.440 2


*Obroty maksymalne oraz ciśnienie maksymalne różnią się w zależności od tłoczonego medium. Możecie Państwo w każdym czasie zapytać o dane odnoszące się do konkretnej aplikacji.

BLUEline Charakterystyki AN

BLUEline Charakterystyki PN / QN

BLUEline Pompkurves PL

BLUEline Charakterystyki CL

BLUEline Charakterystyki FL

BLUEline Charakterystyki EL

BLUEline Charakterystyki XL