De ONIXline lobbenpomp

De ONIXline lobbenpomp

Perfectie tot in de details

De ONIXline lobbenpomp werd ontwikkeld met behulp van de modernste stromingssimulatieprogramma's en deceannialange ervaring  met pomptoepassingen. Het garandeert een rustige, nagenoeg pulsatievrije pompwerking bij een zeer hoge efficiency. De ruim bemeten tussenkamer biedt plaats aan de meest voorkomende type asafdichtingen.